آخرین اخبار مدارس


21 دیدبستان دخترانه

16 دیدبستان دخترانه

15 دیدبستان دخترانه

13 دیدبستان دخترانه

30 آذردبستان دخترانه

17 آذردبستان دخترانه

12 آذردبستان دخترانه

24 آباندبستان دخترانه

15 آباندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

مثل ها وقصه هایشان

مصطفی رحماندوست

ضرب المثل ها

دبستان دخترانه

جهان قدیم

علی ذوالقاری

تمدن باستان وعجایب

دبستان پسرانه

شانه بر موی سپید 2 (2 جلدی)

پژمان موسوی

خاطرات و سفرنامه‌ها

دبستان پسرانه

جنوب غرب ایران

سر آرنولد ویلسون

تاریخ معاصر

دبستان پسرانه

جنوب غرب ایران

سر آرنولد ویلسون

تاریخ معاصر

دبستان دخترانه

قصه های هزارویک شب

عبدالطیف طسوجی تبریزی

داستانهای کوتاه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

همتا محمدی

مسابقه: احکام تسنن

رتبه: اول

دبستان پسرانه

عرفان رضوانی

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (حفظ قرآن)

رتبه: اول

دبستان دخترانه

گروه سرود سما

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مهراس جابری

مسابقه: رنگ روغن

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مصطفی سرودی

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته قرائت به روش ترتیل)

رتبه: اول

دبستان پسرانه

ابوالفضل حسام پور

مسابقه: طراحی زغال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

حسناعبدی

مسابقه: قرائت قرآن

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

راشد ایمانی

مسابقه: کلاژ

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

امیر حبیبا

مسابقه: مداد رنگی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

عبدالله محمدی

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته اذان)

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر اسلامی رمجاهی

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته قرائت به روش ترتیل)

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

ایمان دوست کافی

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته احکام)

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

ابوالفضل حسام پور

1388/04/16

دبستان دخترانه

هليا ذوالقدري

1393/04/17

دبستان دخترانه

نيكا محمدخواه

1389/04/21

دبستان دخترانه

فاطمه ايماني

1387/04/18

دبستان دخترانه

تينا طاهري

1387/04/17

دبستان دخترانه

اسنا چوكي قشمي

1388/04/21

دبستان دخترانه

مانيا مزرعه آقابزرگي

1393/04/16