آخرین اخبار مدارس


21 دیدبستان دخترانه

16 دیدبستان دخترانه

15 دیدبستان دخترانه

13 دیدبستان دخترانه

30 آذردبستان دخترانه

17 آذردبستان دخترانه

12 آذردبستان دخترانه

24 آباندبستان دخترانه

15 آباندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

قصه های هزارویک شب

عبدالطیف طسوجی تبریزی

داستانهای کوتاه

دبستان پسرانه

شانه بر موی سپید 2 (2 جلدی)

پژمان موسوی

خاطرات و سفرنامه‌ها

دبستان پسرانه

جنوب غرب ایران

سر آرنولد ویلسون

تاریخ معاصر

دبستان دخترانه

مثل ها وقصه هایشان

مصطفی رحماندوست

ضرب المثل ها

دبستان پسرانه

جنوب غرب ایران

سر آرنولد ویلسون

تاریخ معاصر

دبستان دخترانه

جهان قدیم

علی ذوالقاری

تمدن باستان وعجایب

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه

مصطفی سرودی

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته قرائت به روش ترتیل)

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد معین شاد کام

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته اذان)

رتبه: اول

دبستان پسرانه

مهراس جابری

مسابقه: رنگ روغن

رتبه: اول

دبستان پسرانه

امیر اسلامی رمجاهی

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته قرائت به روش ترتیل)

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

مهدیس صادقی

مسابقه: احکام شیعه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

عرفان رضوانی

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (حفظ قرآن)

رتبه: اول

دبستان دخترانه

گروه نمایش سما

مسابقه: نمایش صحنه ای

رتبه: اول

دبستان پسرانه

علی رستگار

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته اذان)

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد نیک خواه

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته قرائت به روش ترتیل)

رتبه: اول

دبستان پسرانه

آرشین طاهریان

مسابقه: داستان

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

کیانا داوودی

مسابقه: نقالی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

عرفان رضوانی

مسابقه: قرآن،عترت و نماز (رشته قرائت)

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

تينا طاهري

1387/04/17

دبستان پسرانه

ابوالفضل حسام پور

1388/04/16

دبستان دخترانه

مانيا مزرعه آقابزرگي

1393/04/16

دبستان دخترانه

نيكا محمدخواه

1389/04/21

دبستان دخترانه

فاطمه ايماني

1387/04/18

دبستان دخترانه

هليا ذوالقدري

1393/04/17

دبستان دخترانه

اسنا چوكي قشمي

1388/04/21