آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

شانه بر موی سپید 2 (2 جلدی)

پژمان موسوی

خاطرات و سفرنامه‌ها

دبستان پسرانه سما

جنوب غرب ایران

سر آرنولد ویلسون

تاریخ معاصر

دبستان پسرانه سما

جنوب غرب ایران

سر آرنولد ویلسون

تاریخ معاصر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

پوریا محجل کاظمی

مسابقه: احکام اهل شیعه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نهال افسر

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری رشته غیرحضوری نقاشی مدادرنگ

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ساغررقیبی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری رشته غیرحضوری ویترای

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه کریمی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری رشته غیرحضوری

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه چهارم

مسابقه: مسابقات سرود

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه کریمی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری رشته غیرحضوری نقاشی ظروف

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه کریمی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری رشته غیرحضوری نقاشی روی پارچه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آیلین حمزه نژاد

مسابقه: مقام دوم 33 متر آزاد رده سنی 10 تا 12 سال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

روژه شاپوری

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری رشته غیرحضوری نقاشی روی پارچه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مبیناوکیلی

مسابقه: قران رشته احکام اهل تسنن

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نادیامداحی

مسابقه: مسابقات فرهنگی هنری رشته غیرحضوری

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

دینا اسماعیل حسینی

مسابقه: قران رشته احکام شیعه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مريم سرودي گلستاني

1391/04/08

دبستان دخترانه سما

زهرا بي نوايان

1389/04/01

دبستان دخترانه سما

يكتا كريمي

1389/04/03

دبستان دخترانه سما

الهام جانكي

1389/04/04

دبستان دخترانه سما

آتنا كهندل پور

1387/04/08

دبستان پسرانه سما

صدرا ذكرياي قشمي

1391/04/08

دبستان دخترانه سما

وانيا قادري قشمي

1388/04/08

دبستان دخترانه سما

النا رنجبر

1392/04/05

دبستان دخترانه سما

راحيل قربان سيدي كر

1389/04/03

دبستان پسرانه سما

محمدصدرا احمدي كاره

1391/04/03

دبستان دخترانه سما

آوين محمدي

1389/04/08

دبستان پسرانه سما

سامين سبحاني

1390/04/02

دبستان دخترانه سما

ايناس دارا

1390/04/08